Dessa försäljningsvillkor avser order lagda via Sportsrehab.se (en del av Sportsrehab Sweden AB Org: 559016-2128) samt beställningar via telefon.

Villkor kan skilja sig på vissa punkter avseende försäljning gjord i eventuella samarbetspartners fysiska butiker. Dessa villkor gäller från och med 2017-06-01 och ersätter alla tidigare av publicerade villkor för köp.

Upprättande av avtal om köp

Sportrehabs varor beställs på www.sportsrehab.se eller via kontakt med vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Sportsrehab via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor.

Sportsrehab ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Priser samt beställning

De priser som anges på sportsrehab.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar fri frakt och fria byten inom Sverige om inget annat anges på hemsidan. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans samt för outlösta paket.

Vid eventuell skillnad mellan priser, villkor eller produktinformation angivna på www.sportsrehab.se, i annonser, i kataloger eller i övriga publikationer samt medier är det den information på Sportsrehab webbutik som gäller.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra pris. Aktuella erbjudanden gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges.

Om en vara i Sportsrehab.se sortiment utgått, eller Sportsrehab.se av annan anledning inte inom rimliga ansträngningar klarar av att leverera en beställd vara, är Sportsrehab.se inte skyldig att ersätta kunden annat än återbetalning av den av kunden erhållna betalningen.

För leveranser utanför Sverige tillkommer olika fraktkostnader.

Ändring av order

Du har möjlighet att ändra din order fram till dess att din order packas. Önskade ändringar ska ske via e-post support@sportsrehab.se eller på aviserat telefonnummer. Ändringar kan inte göras efter att din order har packats.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en hanteringsavgift, ifall ni ändrar ordern på sådant sätt att det tillkommer kostnader för Sportsrehab.se

Avbeställning

Du har möjlighet att avbeställa din order fram till dess att produkten levererats till dig, alternativt finns att avhämta på utlämningsställe.

Om avbeställning sker av vara som ej hör till Sportsrehab.se ordinarie sortiment förbehåller vi oss rätten att debitera er produktens försäljningspris, dock minst 500 kr inklusive moms.

Avbeställning ska alltid meddelas Sportsrehab direkt på support@sportsrehab.se

Ansvar för fel

Föreligger fel som Sportsrehab ansvarar för, åtar sig Sportsrehab att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Sportsrehab

Sportsrehab ansvarar ej för fel som uppstått p.g.a. felaktig användning eller vårdslös hantering av varor från kundens sida.

Ej heller ansvaras för förlust av data, driftstopp eller störningar, merarbete, produktansvar, inkomstbortfall eller annan ekonomisk skada som en följd av varor köpta hos Sportsrehab.

Vid uppenbara felaktigheter såsom förklaringsmisstag, tekniska fel, tryckfel eller liknande, avseende det pris eller produktinformation som anges på order eller faktura äger Sportsrehab rätt att korrigera priset eller produktinformationen.

Kunder äger rätten att avbeställa er order om ni ej accepterar ändringarna.

Sportsrehab reserverar sig mot eventuella lagersaldo fel.

Felaktig information

Sportsrehab har som målsättning att all information ska vara korrekt. I undantagsfall kan det dock hända att den information som visas på vår webbsida innehåller fel.

Sådana eventuella fel kan bland annat utgöras av skrivfel, ofullständiga produktbeskrivningar, felaktiga priser eller felaktig information angående en produkts lagerstatus.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande.

Om fel pris har angetts för en produkt som du har beställt kommer vi naturligtvis att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med din beställning.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började en ny lag kallad GDPR att gälla. Det är en gemensam lag inom Europa som innebär att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR har alla organisationer, handlare och företag ett större ansvar att se till kunders uppgifter inte hamnar i orätta händer. Du kan läsa mer om detta hos Datainspektionen.

SportsRehab.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund. Dessa uppgifter behandlas av oss för att kunna administrera dina orders samt i marknadsföringssyfte. SportsRehab.se lämnar inte ut personuppgifter, e-postadresser eller andra kunduppgifter till tredje part, annat än de som nämns i punkt nummer två nedan.

SportsRehab.se är som e-handlare skyldig att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande:

·     Vi lagrar ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att vi skall kunna leverera varor du har beställt av oss.

·     Vi lämnar ut din adress till tredje part, i detta fall speditören PostNord samt betalningsleverantören Klarna.

·     Du har när som helst rätt att raderas ur alla system.

·     På grund av bokföringslagen är vi tvingade att lagra dina uppgifter vid köp i 7 år på.

·     Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.

·     Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har sparad om dig hos oss.

Har du ytterigare frågor gällande GDPR, kontakta oss på info@sportsrehab.se